Loading...

تنظیم کننده کمربند ایمنی

مناسب برای خودروهای مختلف
3,500تومان

طریقه استفاده :

1 کمربند ایمنی را ببندید

2- کمربند را به اندازه ای که بدن تحت فشار نیست بکشید و بوسیله تنظیم کننده آنرا قفل نمایید

3- اکنون بدن شما در طول مسیر در آسایش می باشد

4- برای پیاده شدن ابتدا کمربند ایمنی را به سمت جلو بکشید تا قفل نگهدارنده آزاد شود سپس کمربند ایمنی را باز کنید.

 

نگهدارنده کمربند هیچگونه خللی در وظیفه کمربند ایمنی ندارد.