Loading...

اسپری استارتر (اتر)

اسپری استارتر (اتر)
9,000تومان

- این محصول برای آسان روشن شدن موتورهای دیزلی و بنزینی در هوای سرد زمستان قابل استفاده می باشد 

- تا دمای 50- درجه سانتیگراد قابل استفاده است