Loading...

قفل فرمان کلاغی سنگین

امنیت و ایمنب بالا

بدنه زخیم

قفل کامپیوتری

3 کلید کامپیوتری

 قابل نصب بر روی خودرو هایی که دارای ایربگ هستند

بدیهی است اینگونه قفل فرمان ها از سرقت ایربگ نیز جلوگیری می کند