Loading...

- اضافه شونده به بنزین جهت تمیز کردن موتورهای انژکتوری 

- ترکیب شونده وخنثی کننده غلظتهای اسیدی

مزیت:سیستم سوخت رسانی را از خوردگی محافظت میکند.

- رسوبات را از انژکتور و تقسیم کننده های سوخت پاک میکند.

مزیت:کنترل دقیق انژکتور را میسر و مطمئن میسازد و بدلیل تزریق دقیق سوخت در مصرف سوخت صرفه جویی میشود.

- تمیز کننده سیستم سوخت رسانی از باک تا سیلندر 

مزیت:اطمینان از عملکرد صحیح کاتالیست ها 

محدوده استفاده:

- در مواقعی که مصرف سوخت بالا رفته که باعث تزریق سوخت بیشتری به سیستم انژکتور میشود.

- قبل از هر بازرسی (مثل معاینه فنی خودرو) میتوان به عنوان یک عامل پیشگیری از آن استفاده کرد.

- برای تمامی موتورهای انژکتوری بنزینی یا کاتالیست ویا بدون کاتالیستقابل استفاده میباشد.

- نحوه کاربرد: محتوی قوطی محصول را به باک اتومبیل حاوی 50 لیتر سوخت اضافه نمایید.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا